Informatie

Data:
24 t/m 28 mei 2017.

Plaats:  
Bowling de Schelmsebrug, Schelmseweg 52, 6816 SH, Arnhem

Organisatie:
Bowling Vereniging Arnhem, in samenwerking met Bowling Schelmsebrug Arnhem.

Erkenning:
Single scratch B toernooi NBF nr: 2017/B540.

Deelname:
Deelname staat open voor alle spelers die lid zijn van de NBF of een buitenlandse organisatie die aangesloten is bij de WTBA.

Speelwijze:
6 games single (Europees systeem), 2 spelers per baan.  Er wordt gespeeld op één enkel oliepatroon. Voor iedere serie is er baanonderhoud. Tijdens het hele toernooi hanteren we de 1 lane priority.

Klassen:
Er wordt in 1 klasse gespeeld. Hierbij wordt het volgende bonusschema gehanteerd:

Heren: Maximaal 10 pins bonus, per game, voor heren met een pasgemiddelde lager dan 200. Een pas met 199 = 1 pin bonus, 198 = 2 pins ,197 = 3 pins enz. per game. Pasgemiddeldes worden naar beneden afgerond, dus bijv. 199,30 wordt gezien als 199.

Dames: Maximaal 15 pins bonus, per game, voor dames met een pasgemiddelde lager dan 205. Een pas gemiddelde van 204 heeft 1 pin bonus, een pas met 203 = 2 pins bonus, 202 = 3 pins, 201 = 4 pins enz.enz. per game. Pasgemiddeldes worden naar beneden afgerond, dus bijv. 199,30 wordt gezien als 199.

Re-entry:

Re-entry is  niet toegestaan.

Ex aequo:
Voorronden : In geval van een ex-aequo (gelijke stand) is de hoogste laatste game inclusief bonus doorslaggevend. Mocht er hierna nog steeds een gelijke stand bestaan, dan telt de hoogste voorlaatste game inclusief bonus , enz, enz.

Finale ronden: In alle ronden geldt, bij een gelijke stand (1,5 tegen 1,5 of gelijke pinfall in geval van final step 3) over de gespeelde games inclusief bonus wordt er een 9e en 10e frame gespeeld. Is het hierna nog gelijk dan wordt er bal voor bal gespeeld totdat er een winnaar is.

Finale:
Voor de finale plaatsen zich 36 spelers, en wel op de volgende manier:

- De spelers 1-12 na alle gespeelde voorronden plaatsen zich rechtstreeks voor Final Step 2.
- De spelers die zich kwalificeren voor Final Step 1 zijn:
     1. De spelers 13-28 na alle gespeelde voorronden.
     2.
De 8 spelers met de hoogste totale pinfall uit de series gespeeld op woensdag en zaterdagochtend (series 1 en 2). Deze plaatsen zich als nrs.29-36 voor Final step 1.
- Indien een speler uit het klassement van woensdag en zaterdagochtend (series 1 en 2) zich plaatst bij de spelers 1-28 na alle gespeelde voorronden zal de volgende speler uit de stand van woensdag en zaterdagochtend (series 1 en 2) zich plaatsen.

Vervolgens wordt in 5 rondes, over steeds 3 games, bepaald wie door gaat naar de volgende ronde. De eerste 2 finalerondes (1,2) worden gespeeld met 2 spelers per baan, best-of-three, Amerikaans systeem. De resterende finalerondes (3,4,5) spelen we met 1 speler per baan, Amerikaans systeem. In finaleronde 3 spelen de 12 overgebleven spelers 3 games, waarna de top-4 doorgaat naar finaleronde 4. In ronde 4 spelen we weer best-of-three, 4-1 en 3-2. In de uiteindelijke finale (ronde 5) spelen de laatste 2 overgebleven spelers een best of three serie, volgens het PBA format. In alle finale series wordt bovenstaand bonusschema gehanteerd.

Bij afwezigheid tijdens de finales vervalt het recht op prijzengeld voor de geplaatste speler/ster.

Inschrijving:
Inschrijven via Mijn NBF. Wanneer dit niet lukt neem dan contact op met de organisatie.

Inschrijfgeld:
Het inschrijfgeld is voor alle series 65 euro en is als volgt opgebouwd:

Kosten per speler  20,00
Prijzengeld 39,00
Organisatiekosten, ed. 6,00
Totaal 65,00

Ingevolge Art. 531 lid 3 van het N.B.F. sportreglement is iedere ingeschreven deelnemer verplicht het inschrijfgeld te voldoen, tenzij jezelf een plaatsvervanger kunt regelen.

Extra prijzen in de voorronde:
Voor de eerste hambone EN de hoogste game/serie in de voorronde worden sportprijzen beschikbaar gesteld.

Voor de hoogste drie spelers na de voorronde worden sportprijzen beschikbaar gesteld.

Reglement:
Dit toernooi wordt gespeeld volgens het NBF sportreglement
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.

Aanwezig:
De deelnemers dienen een half uur voor aanvang van hun series zich te melden bij het wedstrijdsecretariaat.
In de spelersruimte mag niet gerookt, gedronken of gegeten worden noch poeder, hars of daarmee vergelijkende substanties worden gebruikt. Deelnemers mogen tijdens de duur van hun series geen alcoholhoudende dranken gebruiken.

Extra prijs:
De kampioen mag op kosten van de organisatie in 2018 zijn/haar titel komen verdedigen.

Contact:
Voor meer informatie neem contact op met de organisatie: organisatie@arnhem-open.nl. Of via de telefoon NA 18:00: +31  (0)6 - 22 69 36 49

 

Bowlen V2.1.140x121

arnhem