Toernooi reglement:

 1. Deelname is uitsluitend toegestaan aan leden met een geldige N.B.F op naam gestelde bowlingpas, en aan leden van buitenlandse bowlingfederaties die bij de IBF (International Bowling Federation) zijn aangesloten.
 1. In klasse 1 mag iedereen deelnemen. In klasse 2 spelers met een pasgemiddelde van maximaal 209,99. In klasse 3 spelers die tijdens het kalenderjaar 2022 de leeftijd van 50 hebben bereikt of nog gaan bereiken. Hun pasgemiddelde mag niet hoger zijn dan 219,99. Deelnemers met een pasgemiddelde van 0.00 moeten een gemiddelde verklaring van hun vereniging over minimaal 21 games kunnen tonen, mag niet ouder zijn dan 14 dagen. Zonder een gemiddelde verklaring wordt men ingedeeld in klasse 1. Voor buitenlandse deelnemers zal artikel 309 van het NBF Sportreglement worden toegepast. 
 1. Re-entry is alléén toegestaan in de 1e en 2e klasse: een entry gaat altijd voor een re-entry! Een vooraf geboekte re-entry kan dus komen te vervallen door een entry. Een re-entry is maximaal 1x toegestaan. De laatste gespeelde serie telt en de eerst gespeelde serie vervalt. (Artikel 521 van het N.B.F. sportreglement) de Entry en Re-entry moeten vooraf worden betaald , als er een Re-entry word afgezegd en de plaats kan opgevuld worden dan word het inschrijfgeld terugbetaald.
 1. Bowlingkledij is verplicht.
 1. De deelnemers dienen een half uur voor aanvang van hun series zich te melden bij het wedstrijdsecretariaat.
 1. In de spelersruimte mag niet gerookt, gedronken, gegeten noch poeder, hars of daarmee vergelijkende substanties worden gebruikt. De deelnemers mogen tijdens de duur van hun series geen alcoholhoudende dranken gebruiken.
 1. De scores van klasse 2(HCP) en 3(50+) uit de voorrondes worden WEL meegenomen naar de finales. De scores van klasse 1(SCRATCH) wordt NIET meegenomen naar de finale.
 1. Bij ex-aequo gaan we als volgt te werk: indien er een gelijke stand is beslissend voor een plek In de halve finale en/of finale dan telt de laatst gegooide game inclusief bonus. Is de stand dan nog gelijk dan telt de voorlaatste game, enz. enz. totdat de beslissing is gevallen.
 2. Bij afwezigheid tijdens de finales vervalt het recht op het prijzengeld voor de geplaatste speler/ster, de vrij gekomen plek voor de finale of halve-finale wordt opgevuld met de eerst volgende speler op de lijst. Dit gebeurt een half uur voor de wedstrijd.
 1. Tegen verwerkte en gepubliceerde scores kan binnen 10 minuten na de betreffende serie protest worden aangetekend. Later ingediende protesten worden niet in behandeling genomen.
 1. ingevolge Art. 531 lid 3 van het NBF sportreglement is iedere ingeschreven deelnemer verplicht het inschrijfgeld te voldoen.
 1. Opbouw inschrijfgeld:

Baanhuur € 20

Prijzengeld € 15 (50+ 13€ en 1e klasse 30€)

Organisatiekosten € 3

Afdracht NBF deelnemers € 2

Afdracht ESBC (50+) deelnemers € 2

Totaal € 40.00 (1e klasse 55€)

 1. Op het toernooi is verder het N.B.F. sportreglement van kracht. In alle gevallen waarin dit

reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Dit besluit is bindend.

 1. In geval van het annuleren van een inschrijving dienen deelnemers dit uiterlijk 5 dagen voor aanvang van betreffende serie aan te geven. Gebeurt dit niet dan zal de volledige entry (ook re-entry) in rekening worden gebracht. Alleen bij hoge uitzondering zal hiervan afgeweken worden.
 1. De inschrijver verklaart zich akkoord met het Privacy beleid conform de Algemene Verordening.